Độ cao tương đối của núi là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng, từ đỉnh núi

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Độ cao tương đối của núi là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng, từ đỉnh núi đến:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 13

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Độ cao tương đối của núi là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng, từ đỉnh núi đến chỗ thấp nhất của chân núi.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X