Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Kanguru

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Kanguru có ...(1)... lớn khỏe, ...(2)... to, dài để giữ thăng bằng khi nhảy

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X