Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1:3)

Xuất bản: 20/05/2024 - Cập nhật: 20/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1:3) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 2A. Sau thời gian điện phân t (giờ) thu được dung dịch Y (chứa 2 chất tan) có khối lượng giảm 12,45 gam so với dung dịch X. Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 3,06 gam Al2O3. Bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước, hiệu suất điện phân 100%. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Dung dịch Y chứa hai chất tan gồm Na2SO4 và NaOH

nAl2O3 = 0,03 —> nNaOH = 0,06

Đặt nCuSO4 = a —> nNa2SO4 = a

Bảo toàn Na —> nNaCl = 2a + 0,06

Theo đề —> 2a + 0,06 = 3a —> a = 0,06

Catot: nCu = 0,06 và nH2 = u

Anot: nCl2 = 0,09 và nO2 = v

Bảo toàn electron:

2u + 0,06.2 = 4v + 0,09.2

m giảm = 0,06.64 + 2u + 0,09.71 + 32v = 12,45

—> u = 0,15 và v = 0,06

—> ne = 2u + 0,06.2 = 0,42

ne = It/F —> t = 20265s = 5,63h

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X