Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun

Xuất bản: 20/05/2024 - Cập nhật: 20/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì tạo ra khí không màu, hoá nâu trong không khí.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X