Dãy gồm tất cả các chất khi tác dụng với HNO3 mà HNO3 chỉ thể hiện tính axit là

Xuất bản: 20/05/2024 - Cập nhật: 20/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dãy gồm tất cả các chất khi tác dụng với HNO3 mà HNO3 chỉ thể hiện tính axit là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

HNO3 chỉ thể hiện tính axit là không có phản ứng oxi hóa – khử =>các chất đều đã đạt số oxi hóa tối đa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X