Đế quốc đã hoàn thành xâm lược Ấn Độ là

Xuất bản: 19/10/2021 - Cập nhật: 07/02/2022 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Đế quốc đã hoàn thành xâm lược Ấn Độ là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đế quốc đã hoàn thành xâm lược Ấn Độ là đế quốc Anh.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X