Trong khoảng 25 năm cuối thế kỉ XIX, ở Ấn Độ đã diễn ra tình trạng hay sự kiện

Xuất bản: 18/08/2020 - Cập nhật: 07/02/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong khoảng 25 năm cuối thế kỉ XIX, ở Ấn Độ đã diễn ra tình trạng hay sự kiện gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong khoảng 25 năm cuối thế kỉ XIX, ở Ấn Độ đã diễn ra tình trạng nạn đói liên tiếp xảy ra làm gần 26 triệu người chết.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X