Để chứng minh sự có mặt của khí CO và CO2 trong hỗn hợp, người ta dẫn hỗn hợp

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 26/10/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Để chứng minh sự có mặt của khí CO và CO2 trong hỗn hợp, người ta dẫn hỗn hợp khí qua (1) thấy xuất hiện kết tủa trắng, sau đó dẫn khí còn lại qua (2) thấy có chất rắn màu đỏ xuất hiện. Hoá chất đem sử dụng ở (1), (2) lần lượt là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hoá chất đem sử dụng ở (1), (2) lần lượt là nước vôi trong; đồng (II) oxit nung nóng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 9 mới nhất

X