Đâu không phải nguyên nhân khiến phía Tây Nam Mĩ khô hạn là:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Đâu không phải nguyên nhân khiến phía Tây Nam Mĩ khô hạn là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X