Đất trồng là gì?

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 31/07/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Đất trồng là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đất trồng lớp bề mặt tơi xốp của trái đất có khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

CaO dùng làm chất khử chua đất trồng là ứng dụng tính chất hóa học gì của CaO?

CaO dùng làm chất khử chua đất trồng là ứng dụng tính chất hóa học tác dụng với axit của CaO.


Vôi bột (thành phần chính là CaO) dùng trong khử chua đất trồng

Sự khác biệt giữa đất trồng và đá?

Sự khác biệt giữa đất trồng và đá là ở độ phì nhiêu.

Chi tiết sự khác nhau giữa đất trồng và đá

Lớp đất:
- Là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì
- Gồm 3 tầng: tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá mẹ
Lớp đá:
- Là các sản phẩm được phá hủy từ đá gốc (nham thạch).

Đất trồng là môi trường?

Đất trồng là môi trường: Giúp cây đứng vững và cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy, nước

Bổ sung kiến thức:
- Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.

Đặc điểm của phần khí là gì?

Đặc điểm của phần khí là không khí có ở trong khe hở của đất.

Thông tin bổ sung
Không khí trong đất cũng chứa nito, oxi, cacbonic như không khí trong khí quyển. Tuy nhiên lượng oxi trong đất ít hơn trong khí quyền, còn lượng cacbonic thì lớn hơn lượng khí cacbonic trong khí quyển tới vài trăm lần.

Để cải tạo và bảo vệ đất trồng cần phải?

Giải thích: (Để cải tạo và bảo vệ đất trồng cần phải: Canh tác tốt, công tác thủy lợi, bón phân hợp lý - SGK trang 15)

Tác dụng của xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng hợp lý ở biện pháp cải tạo đất xám bạc màu?

Tác dụng của xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng hợp lý ở biện pháp cải tạo đất xám bạc màu là hạn chế sự rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ đất luôn ẩm

Sự phân hóa của các điều kiện địa hình, đất trồng nước ta

Sự phân hóa của các điều kiện địa hình, đất trồng nước ta cho phép áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng

Đối với những vùng đất trồng, đồi núi trọc thì biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất là:

Đối với đất trống, đồi núi trọc thì việc trồng cây gây rừng là biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất

Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng không quá 3 ha đất trồng lúa.

Vì theo khoản 1 điều 129 Luật đất đai 2013 “Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X