Đảo nào sau đây không được xếp vào các đảo đông dân của vùng biển nước ta?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đảo nào sau đây không được xếp vào các đảo đông dân của vùng biển nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đảo không được xếp vào các đảo đông dân của vùng biển nước ta là đảo Cồn Cỏ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X