Nước ta cần phải khai thác tổng hợp kinh tế biển không phải vì

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nước ta cần phải khai thác tổng hợp kinh tế biển không phải vì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khai thác tổng hợp kinh tế biển ở nước ta không phải là do tiện cho việc đầu tư vốn và kĩ thuật.

Giải thích:
Nước ta cần phải khai thác tổng hợp kinh tế biển vì hoạt động kinh tế biển rất đa dạng, từ du lịch, đánh bắt thủy hải sản đến các hoạt động khai thác khoáng sản và giao thông vận tải biển. Chỉ có khai thác tổng hợp mới đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường. Khai thác tổng hợp kinh tế biển là khai thác mọi thế mạnh của biển. Mỗi tài nguyên lại cần có phương pháp, cách thức, khoa học kĩ thuật, trình độ và nguồn vốn khác nhau để khai thác được hiệu quả.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X