Nước ta cần phải đẩy mạnh đánh bắt xa bờ vì

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nước ta cần phải đẩy mạnh đánh bắt xa bờ vì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nước ta cần phải đẩy mạnh đánh bắt xa bờ vì mang lại hiệu quả kinh tế cao lại bảo vệ được vùng trời, vùng biển và thềm lục địa

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X