Điều kiện nào của vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển giao thông vận tải

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điều kiện nào của vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điều kiện vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển là nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X