Dao động thuỷ triều lớn nhất ở trong trường hợp Mặ Trăng, Mặt Trời, Trái Đất

Xuất bản: 05/03/2024 - Cập nhật: 05/03/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dao động thuỷ triều lớn nhất ở trong trường hợp Mặ Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dao động thuỷ triều lớn nhất ở trong trường hợp Mặ Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm thẳng hàng với nhau.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X