Đặc điểm của phân bào II trong giảm phân là?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 25/08/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Đặc điểm của phân bào II trong giảm phân là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đặc điểm của phân bào II trong giảm phân là tương tự như quá trình nguyên phân. 

Giảm phân là quá trình phân bào chỉ xảy ra ở các tế bào sinh dục chín (tế bào sinh tinh và sinh trứng), tạo ra các giao tử (tinh trùng hoặc trứng) mang một nửa bộ nhiễm sắc thể của tế bào mẹ ban đầu. Đặc điểm của lần phân bào II giống hệt nguyên phân tuy nhiên trước phân bào II có kì trung gian rất ngắn và không diễn ra sự nhân đôi NST ở lần phân bào này.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

Quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có 1 lần giảm phân tạo 4 bào tử đực đơn bội và 2 lần nguyên phân, lần 1 tạo ra 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phân, lần 2 thì nhân tế bào sinh sản nguyên phân thành 2 tinh tử.

Bệnh ung thư là 1 ví dụ về

Bệnh ung thư là 1 ví dụ về hiện tượng tế bào thoát khỏi các cơ chế điều hòa phân bào của cơ thể.

Giải thích:

Ung thư (cancer) là một nhóm các bệnh liên quan đến việc phân chia tế bào một cách mất kiểm soát.

Giảm phân chỉ xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở các tế bào sinh dục chín (tế bào sinh tinh và sinh trứng) tạo ra các giao tử là tinh trùng hoặc trứng với 1/2 bộ nhiễm sắc thể của tế bào mẹ.

Hiện tượng xảy ra trong giảm phân nhưng không có trong nguyên phân là

A, C, D đều xảy ra cả trong giảm phân và nguyên phân.
Trong nguyên phân, không có hiện tượng tiếp hợp giữa 2 NST kép trong từng cặp tương đồng

Điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân là

Điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân là:
+ Nguyên phân chỉ xảy ra ở tế bào sinh dưỡng còn giảm phân chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục.
+ Nguyên phân chỉ trải qua 1 lần phân bào, còn giảm phân trải qua 2 lần phân bào.

Cônsixin gây đột biến đa bội vì trong quá trình phân bào nó cản trở:

Cônsixin gây đột biến đa bội vì trong quá trình phân bào nó cản trở sự hình thành thoi vô sắc - nơi tâm động của NST đính vào để NST tách đôi và phân li về 2 cực tế bào. Nhiễm sắc thể nhân lên nhưng không phân ly đồng đều về hai cực của tế bào.

Nguyên phân khác giảm phân ở điểm nào?

Nguyên phân khác giảm phân ở điểm chỉ có một lần phân đôi NST và một lần tạo thoi vô sắc ở kỳ đầu

Giảm phân khác nguyên phân ở điểm cơ bản nào ?

A sai
, giảm phân không phải là hình thức sinh sản, đây là quá trình hình thành giao tử
B đúng
C chưa phải là đặc điểm cơ bản

D sai

, ở kỳ sau GP II có sự phân ly đồng đều của các NST đơn

Các hoạt động xảy ra trong giảm phân mà không xảy ra trong nguyên phân

Hoạt động tiếp hợp và trao đổi chéo NST và NST kép phân li về 2 cực của tể bào chỉ xảy ra trong giảm phân

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X