Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 29/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Áp suất được tính bởi công thức:  p = F/S
Trong đó:
+ F : áp lực ( N )
+ S : diện tích mặt bị ép ( m 2 )
+ p : áp suất ( N / m 2 )

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X