Công thức của phèn chua là?

Xuất bản: 18/05/2023 - Cập nhật: 11/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Công thức của phèn chua là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Công thức của phèn chua là KAl(SO4)2.12H2O.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phèn chua có công thức hóa học là K2SO4.X2(SO4)3.24H2O. Kim loại X là

Phèn chua có công thức hóa học là K2SO4.X2(SO4)3.24H2O. Kim loại X là Al.

Cho các thí nghiệm sau:

(a). Cho Ba vào dung dịch chứa phèn chua.
(b). Cho FeCl2 vào dung dịch AgNO3.
(c). Cho Ca(OH)2 vào dung dịch chứa Mg(HCO3)2.
(d). Cho một miếng nhôm vào nước vôi trong (dư) rồi sục khí CO2 vào.
(e). Điện phân dung dịch hỗn hợp MgCl2 và AlCl3..

Cả 5 thí nghiệm đều có khả năng tạo hỗn hợp các chất kết tủa:

(a) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2
Ba2+ + SO42- —> BaSO4
Al3+ + OH- —> Al(OH)3
(b) FeCl2 + AgNO3 —> Fe(NO3)3 + AgCl + Ag
(c) Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2 —> CaCO3 + MgCO3 + H2O
(d) NH3 + Cu2+ + H2O —> Cu(OH)2 + NH4+

Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, làm trong nước,... Công thức phèn chua là?

Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, làm trong nước,... Công thức phèn chua là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Đun sôi nước cứng tạm thời.
(b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch $Ba(OH)_{2}$.
(c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch $AlCl_{3}$.
(d) Sục khí $CO_{2}$ đến dư vào dung dịch $Ca(OH)_{2}$.
(e) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch $NaAlO_{2}$.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là 2.

(a) Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + H2O + CO2;
Mg(HCO3)2 → MgCO3 ↓ + H2O + CO2
=> Thu được kết tủa CaCO3, MgCO3

(b) Phèn chua là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. Ban đầu tạo kết tủa BaSO4 và Al(OH)3, khi Ba(OH)2 dư thì Al(OH)3 bị hòa tan còn lại BaSO4

Cho các nhận định sau:

(a) Kim loại Al có tính lưỡng tính vì Al tan được trong các dung dịch axit mạnh và kiềm.

(b) Cr(OH)3 là chất lưỡng tính.

(c) Công thức của phèn chua là: Na2SO4.Al2(SO4)2.24H2O.

(d) Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính, trong đó tính bazơ trội hơn tính axit.

Số nhận định sai là 4.

(a) Sai. Kim loại Al thể hiện tính khử khi phản ứng với axit và kiềm, không có tính lưỡng tính.

(b) Đúng. Cr(OH)3 phản ứng với axit và kiềm.

Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

(c) Sai. Công thức của phèn chua là KAl(SO4)2.12H2O.

Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hóa học của phèn chua là

Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hóa học của phèn chua là $K_{2}SO_{4}. Al_{2}\left(SO_{4}\right)_{3} \cdot 24H_{2}O$

Cho các phát biểu sau đây:

A. Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo
B. Mg cháy trong khí CO2 ở nhiệt độ cao.
C. Phèn chua có công thức Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
D. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

Số phát biểu đúng là ?

Số phát biểu đúng là 3. 
A. Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo
B. Mg cháy trong khí CO2 ở nhiệt độ cao.
D. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.
Đáp án C sai vì phèn chua (còn có tên gọi là Kali Alum) có công thức hóa học là KAl(SO4)2.

Cho các thí nghiệm sau:

(1) Đun nóng nước cứng vĩnh cửu.
(2) Cho phèn chua vào dung dịch NaOH dư.
(3) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch $CrCl_{3}$.
(4) Cho khí $CO_{2}$dư vào dung dịch $NaAlO_{2}$.
(5) Cho khí $NH_{3}$ dư và dung dịch $AICl_{3}$.

Số thí nghiệm thu được kết tủa là: 3 thí nghiệm.
(4) Cho khí $CO_{2}$dư vào dung dịch $NaAlO_{2}$.
(5) Cho khí $NH_{3}$ dư và dung dịch $AICl_{3}$.
(6) Cho $CrO_{3}$ vào dung dịch $Ba(OH)_{2}$ dư.

Tại sao phèn chua có tác dụng làm trong nước?

Phèn chua có tác dụng làm trong nước vì khi hòa tan trong nước, phèn chua thủy phân ra $Al(OH)_{3} \cdot Al(OH)_{3}$ với bề mặt phát triển, hấp phụ các chất lơ lửng trong nước, kéo chúng cùng lắng xuống dưới.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X