Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

Xuất bản: 18/05/2023 - Cập nhật: 31/07/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong 4 kim loại Cu, Al, Fe, Ag thì kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?

Trong các kim lại nhôm, bạc, vàng, đồng thì bạc có tính dẫn điện tốt nhất.
Giải thích

Kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

Bạc (Ag) là kim loại được biết đến là dẫn điện tốt nhất trong nhóm kim loại nhôm, bạc, vàng, đồng do cấu tạo tạo của kim loại gồm có rất nhiều những hạt electron mang điện tích âm di chuyển một cách tự do. Chúng có thể di chuyển dễ dàng qua các hợp chất, các đồ vật. Thay vì quay xung quanh các nguyên tử tương ứng thì chúng tạo thành một biển electron bao quanh hạt nhân dương của những ion kim loại tương tác. Sau đó các electron này lại tiếp tục di chuyển tự do trong biển electron. Chính điều này đã khiến cho kim loại có khả năng dẫn nhiệt tốt. Dù mỗi kim loại sẽ có độ dẫn điện khác nhau nhưng nổi bật hơn hẳn so với phi kim và các hợp chất khác.

Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là:

Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là Bạc (Ag)

Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

Dung dịch nào dẫn điện tốt nhất là Na3PO4. Giải thích:
Ca(OH)2→ Ca2++ 2OH-
     xM       xM     2xM
Tổng nồng độ các ion là 3x M
H2SO4 → 2H+ + SO42-
     xM     2xM     xM
Tổng nồng độ các ion là 3xM
NH4NO3→ NH4++ NO3-
    xM         xM     x M
Tổng nồng độ các ion là 2xM

Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất?

Tổng nồng độ các ion <0,2 mol/l
HCl → H+ + Cl-Tổng nồng độ các ion = 0,2 mol/l
HBr → H+ + Br-Tổng nồng độ các ion = 0,2 mol/l
HI → H+ + I-Tổng nồng độ các ion = 0,2 mol/l
Dung dịch HF có nồng độ các ion nhỏ nhất nên khả năng dẫn điện kém nhất.

Kim loại dẫn điện tốt vì:

Kim loại dẫn điện tốt vì mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn.
Giải thích:
Electron tự do là electron ở lớp ngoài cùng của bất kỳ một nguyên tử nào có khả năng di chuyển tự do khi nguyên tử đó bị một ngoại lực tác động vào như điện áp, từ trường.

Trong các dung dịch sau có cùng nồng độ sau, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

Dung dịch Fe2(SO4)3 có tổng nồng độ các ion lớn nhất nên dẫn điện tốt nhất.

Trường hợp nào sau đây không dẫn điện được?

Trường hợp không dẫn điện được là NaOH rắn, khan.
Vì các chất nguyên chất ko dẫn được điện và NaOH rắn, khan không phân li ra ion (vì không trong dung dịch)
=> không thể dẫn điện.

X là kim loại dẫn điện tốt nhất và Y là chất dùng để bó bột khi xương gãy. X và Y lần lượt là

X là kim loại dẫn điện tốt nhất và Y là chất dùng để bó bột khi xương gãy. X và Y lần lượt là Ag và CaSO4.H2O

Kim loại có khả năng dẫn điện tốt nhất và kim loại có độ cứng cao nhất lần lượt là

Kim loại có khả năng dẫn điện tốt nhất và kim loại có độ cứng cao nhất lần lượt là Ag và Cr.

Không có dòng điện chạy qua vật nào dưới đây?

Thước nhựa đang bị nhiễm điện không có dòng điện chạy qua.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X