Công dụng của bộ ròng rọc là:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Công dụng của bộ ròng rọc là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Công dụng của bộ ròng rọc là dùng để năng vật nặng lên cao.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X