Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 14 có đáp án

Đề trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 14 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 14 Công nghệ lớp 8 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Công dụng của bộ ròng rọc là:
Câu 2. Hình cắt của bản vẽ lắp bộ ròng rọc có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 3. Đường kính rãnh của bánh ròng rọc có giá trị nào dưới đây?
Câu 4. Kích thước chung của bộ ròng rọc là:
Câu 5. Trong bản vẽ lắp đơn giản thường sử dụng loại hình chiếu nào ?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 8 bài 14: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 4C
Câu 2BCâu 5A
Câu 3A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X