Có mấy loại vắc xin theo phân loại cách xử lí mầm bệnh?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Có mấy loại vắc xin theo phân loại cách xử lí mầm bệnh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giải thích: (Có 2 loại vắc xin theo phân loại cách xử lí mầm bệnh gồm:
- Vắc xin nhược độc
- Vắc xin chết - Hình 73 SGK trang 123)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X