Câu trả lời nào dưới đây là saiĐịa phương Y có nhật thực một phần khi địa phương

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Câu trả lời nào dưới đây là sai
Địa phương Y có nhật thực một phần khi địa phương đó:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X