Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết tỉnh nào có chung

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 24/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết tỉnh nào có chung biên giới với Trung Quốc và Lào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tỉnh Điện Biên có chung biên giới với Trung Quốc và Lào
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây có đường bờ biển?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, thấy rằng chỉ có tỉnh Quảng Ninh có đường bờ biển trong các tỉnh trên.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết biển Đông nằm ở đâu?


Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết đảo nào sau đây thuộc tỉnh Kiên Giang?

Đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết biển Đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, biển Đông nằm ở Phía đông, tây nam, đông nam Việt Nam và phía tây Philippines hay Việt Nam giáp Biển Đông ở phía Đông, phía Đông Nam, phía Tây Nam và Philippines giáp biển Đông ở phía Tây => Chọn đáp án D.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào?

Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có diện tích lớn nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, tỉnh Nghệ An có diện tích lớn nhất

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào của nước ta là “Ngã ba Đông Dương”?

Tỉnh Kon Tum của nước ta là “Ngã ba Đông Dương” - biên giới 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Campuchia?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, Bình Phước là tỉnh giáp Campuchia.

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X