Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có GDP bình quân đầu người cao nhất.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 30.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X