Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, trong các cây công nghiệp chuyên môn

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, trong các cây công nghiệp chuyên môn hóa ở Bắc Trung Bộ không có loại cây công nghiệp nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong các cây công nghiệp chuyên môn hóa ở Bắc Trung Bộ không có loại cây điều.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X