Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết bãi biển Mỹ

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết bãi biển Mỹ Khê nằm ở vùng kinh tế nào của nước ta sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

bãi biển Mỹ Khê nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 25.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X