Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất dưới 1000MW của vùng Đông Nam Bộ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất dưới 1000MW của vùng Đông Nam Bộ là Bà Rịa, Thủ Đức.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X