Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi từ năm 2000 đến 2007?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhận định không đúng về cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi từ năm 2000 đến 2007 là gia súc tăng, gia cầm tăng.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 19.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X