Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào của Tây Nguyên có chuyên môn hóa cây chè?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tỉnh Lâm Đồng của Tây Nguyên có chuyên môn hóa cây chè.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 18.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X