Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây mía không phải là

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây mía không phải là cây chuyên môn hóa của vùng nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 18.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X