Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Tiền thuộc lưu vực

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Tiền thuộc lưu vực sông nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sông Tiền thuộc lưu vực sông Mê Công.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 10.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X