Các đô thị trên trên 10 triệu dân ở Bắc Mĩ là:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Các đô thị trên trên 10 triệu dân ở Bắc Mĩ là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X