Các địa điểm thuộc khu vực nào sau đây có ngày, đêm dài suốt 6 tháng?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các địa điểm thuộc khu vực nào sau đây có ngày, đêm dài suốt 6 tháng?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 9

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X