Trắc nghiệm vật lý 10 bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 33 - Các nguyên lí của nhiệt động lực học có đáp án

Câu 3. Trường hợp nội năng của vật bị biến đổi không phải do truyền nhiệt là

A. chậu nước để ngoài nắng một lúc thì nóng lên

B. gió mùa đông bắc tràn về làm cho không khí lạnh đi

C. khi trời lạnh, ta xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên

D. cho cơm nóng vào bát thì bưng bát cũng thấy nóng

Câu 4. Trường hợp nội năng của vật bị biến đổi không phải do truyền nhiệt là

A. để bình sữa nóng vào cốc nước mát thì bình sữa nguội đi

B. để viên đá từ tủ lạnh vào cốc nước ở nhiệt độ phòng, viên đá bị tan ra

C. hơ nóng thìa bằng ngọn nến thấy thìa nóng dần lên

D. cọ xát đồng xu vào mặt bàn ta thấy đồng xu nóng lên

Câu 5. Phát biểu không đúng với nguyên lí I nhiệt động lực học là:

A. Nhiệt lượng mà hệ nhận được sẽ chuyển hóa thành độ biến thiên nội năng của hệ và công mà hệ sinh ra

B. Công mà hệ nhận được bằng tổng đại số của độ biến thiên nội năng của hệ với nhiệt lượng mà hệ truyền cho môi trường xung quanh

C. Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng đại số nhiệt lượng và công mà hệ nhận được

D. Nhiệt lượng mà hệ truyền cho môi trường xung quanh bằng tổng của công mà hệ sinh ra và độ biến thiên nội năng của hệ

Câu 6. Phát biểu đúng với nguyên lí I nhiệt động lực học là:

A. Hiệu đại số nhiệt lượng và công mà hệ nhận được là độ biến thiên nội năng của hệ

B. Với A > 0, vật thực hiện công

C. Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng đại số nhiệt lượng và công mà hệ nhận được

D. Nhiệt lượng mà hệ truyền cho môi trường xung quanh bằng tổng của công mà hệ sinh ra và độ biến thiên nội năng của hệ

Câu 9. Công A và nhiệt lượng Q trái dấu với nhau trong trường hợp hệ:

A. tỏa nhiệt và nhận công

B. tỏa nhiệt và sinh công

C. nhận nhiệt và nhận công

D. nhận công và biến đôocirc;̉i đoạn nhiệt

Câu 10. Công A và nhiệt lượng Q cùng dấu với nhau trong trường hợp hệ:

A. tỏa nhiệt và nhận công

B. tỏa nhiệt và thực hiện công

C. nhận nhiệt và thực hiện công

D. nhận công và biến đổi đoạn nhiệt

Câu 11. ${△}{U}{=}{0}$ trong trường hợp hệ:

A. biến đổi theo chu trình

B. biến đổi đẳng tích

C. biến đổi đẳng áp

D. biến đổi đoạn nhiệt

Câu 13. ΔU=Q là hệ thức của nguyên lí I áp dụng cho:

A. quá trình đẳng áp

B. quá trình đẳng nhiệt

C. quá trình đẳng tích

D. cả ba quá trình nói trên

Câu 16. Một lượng khí lí tưởng thực hiện quá trình đẳng áp 1 - 2 rồi đẳng nhiệt 2 - 3. Trong mỗi đoạn, khí nhận công hay sinh công?

A. 1 - 2 nhận công; 2 - 3 sinh công

B. 1 - 2 nhận công; 2 - 3 nhận công

C. 1 - 2 sinh công; 2 - 3 sinh công

D. 1 - 2 sinh công; 2 - 3 nhận công

Câu 17. Một khí lí tưởng thực hiện quá trình đẳng tích 1 - 2 rồi đẳng áp 2 - 3. Trong mỗi đoạn, khí nhận nhiệt hay tỏa nhiệt?

A. 1 - 2 nhận nhiệt; 2 - 3 nhận nhiệt

B. 1 - 2 nhận nhiệt; 2 - 3 tỏa nhiệt

C. 1 - 2 tỏa nhiệt; 2 - 3 nhận nhiệt

D. 1 - 2 tỏa nhiệt; 2 - 3 tỏa nhiệt

Câu 23. Nội năng của khối khí tăng 10J khi truyền cho khối khí một nhiệt lượng 30J. Khi đó khối khí đã

A. sinh công là 40J

B. nhận công là 20J

C. thực hiện công là 20J

D. nhận công là 40J

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 16 A
Câu 2 D Câu 17 C
Câu 3 C Câu 18 A
Câu 4 D Câu 19 B
Câu 5 D Câu 20 B
Câu 6 C Câu 21 B
Câu 7 D Câu 22 A
Câu 8 C Câu 23 C
Câu 9 A Câu 24 C
Câu 10 B Câu 25 B
Câu 11 A Câu 26 C
Câu 12 D Câu 27 C
Câu 13 C Câu 28 A
Câu 14 A Câu 29 D
Câu 15 B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X