Để thoát khỏi phần mềm, em chọn cách nào sau đây?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Để thoát khỏi phần mềm, em chọn cách nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Để thoát khỏi phần mềm ta nhấn tổ hợp phím Alt + F4 hoặc Hồ sơ -> Đóng.

Đáp án: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X