Để hiển thị lưới ở khu vực vẽ hình em thực hiện thao tác nào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Để hiển thị lưới ở khu vực vẽ hình em thực hiện thao tác nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Để hiển thị lưới ở khu vực vẽ hình ta thực hiện chọn Hiển thị -> Lưới.

Đáp án: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X