Trắc nghiệm sử 9 bài 32 : Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 32 - Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) có đáp án.

Câu 1. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, đó là
Câu 2. Đại hội Đảng toàn quốc lần tứ IV (12/1976) đã đề ra đường lối gì?
Câu 3. Ý nào dưới đây không phải quyết định của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976)?
Câu 4. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) là gì?
Câu 5. Mục tiêu cơ bản của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) là gì?
Câu 6. Đại hội lần thứ mấy của Đảng đề ra phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985)?
Câu 7. Tình hình nông nghiệp và công nghiệp nước ta trong Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985) như thế nào?
Câu 8. Trong giai đoạn 1981 - 1985, sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm là bao nhiêu?
Câu 9. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhân dân ta phải đấu đầu trực tiếp với những lực lượng nào để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc?
Câu 10. Mĩ chính thức tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất trong khi đang thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam
Câu 11. Duyên cớ chiến tranh đầu tiên Mĩ dựng lên trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất là
Câu 12. Tuyến đường vận tải chiến lược nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ là:
Câu 13. Ngày 1-11-1968 đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì?
Câu 14. Ngày 16-4-1972 ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?
Câu 15. Loại vũ khí được mệnh danh là “pháo đài bay” được Mĩ sử dụng trong cuộc tập kích đường không cuối năm 1972 là
Câu 16. Trong những năm 1965-1968, hoạt động sản xuất của miền Bắc có điểm gì nổi bật?
Câu 17. Đâu là nội dung của chương trình “ba mục tiêu” trong sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc giai đoạn 1965-1968?
Câu 18. Đặc điểm của hoạt động sản xuất công nghiệp ở miền Bắc trong giai đoạn 1965-1968 là
Câu 19. Quân dân miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ mang ý nghĩa gì quan trọng nhất?
Câu 20. Cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1965-1968) quân dân miền Bắc đã thể hiện chân lý
Câu 21. Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai khi đang tiến hành chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?
Câu 22. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972 là gì?
Câu 23. Khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” phản ánh vai trò gì của miền Bắc đối với cách mạng miền Nam trong những năm 1965-1973?
Câu 24. Nhiệm vụ chủ yếu của miền Bắc từ năm 1969 đến trước tháng 4-1972 là
Câu 25. Đâu không phải là nguyên nhân khiến Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965-1968)?
Câu 26. Mục tiêu chính của cuôc tập kích chiến lược đường không của Mĩ cuối năm 1972 là
Câu 27. Ý nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của miền Bắc Việt Nam trong những năm 1965-1968?

đáp án Trắc nghiệm sử 9 bài 32 : Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 15A
Câu 2BCâu 16B
Câu 3DCâu 17A
Câu 4CCâu 18C
Câu 5ACâu 19D
Câu 6BCâu 20B
Câu 7BCâu 21C
Câu 8CCâu 22B
Câu 9CCâu 23B
Câu 10ACâu 24A
Câu 11CCâu 25D
Câu 12DCâu 26C
Câu 13BCâu 27D
Câu 14B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X