Trắc nghiệm sử 9 bài 13 : Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 13 - Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay có đáp án.

Câu 1. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại bắt đầu vào thời gian nào?
Câu 2. Nước nào là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai?
Câu 3. Một trong những thành tựu kĩ thuật được đánh giá quan trọng nhất của thế kỉ XX là:
Câu 4. “Bản đồ gen người” được công bố vào thời gian nào?
Câu 5. Loại vật liệu nào giữ vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày và trong các ngành công nghiệp?
Câu 6. Thành tựu quan trọng nào trong nông nghiệp đã góp phần giải quyết vấn đề lương thực cho con người?
Câu 7. Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật gây nên những lo ngại gì về mặt đạo đức?
Câu 8. Đâu là hạn chế cơ bản của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật?
Câu 9. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đưa đến sự thay đổi như thế nào trong cơ cấu dân cư lao động?
Câu 10. Nguồn gốc sâu sa của cuộc các mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là gì?
Câu 11. Đặc điểm bao trùm lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến cuối những năm 80 - đầu những năm 90 của thế kỉ XX là
Câu 12. Mục tiêu đấu tranh của các lực lượng XHCN và cách mạng là:
Câu 13. Ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới là:
Câu 14. Nhân tố có ý nghĩa quyết định để tăng trưởng kinh tế và nâng cao không ngừng mức sống của con người trong thế kỉ XX là:
Câu 15. Giai đoạn sau “chiến tranh lạnh” là giai đoạn
Câu 16. Biểu hiện của sự liên kết kinh tế khu vực trong các nước tư bản là

đáp án Trắc nghiệm sử 9 bài 13 : Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9B
Câu 2CCâu 10B
Câu 3DCâu 11
Câu 4ACâu 12
Câu 5DCâu 13
Câu 6CCâu 14
Câu 7BCâu 15B
Câu 8CCâu 16

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X