Trắc nghiệm Sử 8 bài 27 có đáp án

Trắc nghiệm Sử 8 bài 27 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 27 sử 8 Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục đích gì?
Câu 2. Đề Thám trở thành chỉ huy tối cao của phong trào nông dân Yên Thế từ khi nào?
Câu 3. Giai đoạn 1893 - 1908 là thời kì nghĩa quân Yên Thế làm gì?
Câu 4. Giai đoạn 1893 - 1908, khi nhận thấy tương quan lực lượng của ta và địch quá chênh lệch, Đề Thám đã có một quyết định sáng suốt đó là gì?
Câu 5. Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?
Câu 6. Vì sao phong trào kháng chiến miền núi nổ ra muộn hơn ở miền xuôi?
Câu 7. Ở Nam Kỳ, sát cánh cùng người Kinh đánh Pháp có đồng bào dân tộc nào?
Câu 8. Nội dung nào không phải là nguyên nhân nào dẫn tới thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế ?
Câu 9. Vùng Tây Bắc, đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông,... đã tập hợp dưới ngọn cờ khởi nghĩa của ai?
Câu 10. Tại vùng Đông Bắc Bắc Kỳ có phong trào kháng chiến của đồng bào các dân tộc nào?
Câu 11. Trong giai đoạn từ năm 1893 đến năm 1913, lãnh tụ tối cao của khởi nghĩa Yên Thế là ai?
Câu 12. Giữa thế kỉ XIX, tình hình kinh tế - xã hội Bắc Kì có điểm gì nổi bật?
Câu 13. Nét nổi bật của phong trào nông dân Yên Thế trong giai đoạn 1884-1892 là
Câu 14. Người Pháp chấp nhận giảng hòa với Đề Thám vào năm 1894 với điều kiện
Câu 15. Vì sao nông dân Yên Thế lại đứng lên đấu tranh chống Pháp?
Câu 16. Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra trong thời gian dài đã tác động như thế nào đến thực dân Pháp?
Câu 17. Tại sao thực dân Pháp tập trung lực lượng, mở cuộc tấn cống quy mô lên Yên Thế trong giai đoạn 1909-1913?
Câu 18. Bản chất của phong trào nông dân Yên Thế là:
Câu 19. So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885 - 1896), khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) có sự khác biệt căn bản là
Câu 20. Nội dung nào không phải nguyên nhân phong trào nông dân Yên Thế diễn ra dài hơn so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?

đáp án Trắc nghiệm Sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 11B
Câu 2BCâu 12A
Câu 3CCâu 13A
Câu 4ACâu 14A
Câu 5DCâu 15B
Câu 6ACâu 16B
Câu 7CCâu 17A
Câu 8DCâu 18B
Câu 9BCâu 19A
Câu 10ACâu 20D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X