Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra trong thời gian dài đã tác động như thế nào

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra trong thời gian dài đã tác động như thế nào đến thực dân Pháp?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra trong bối cảnh thực dân Pháp đã hoàn thành quá trình xâm lược vũ trang và bắt đầu tiến hành bình định quân sự. Do đó sự phát triển của các phong trào này đã làm gây cho Pháp nhiều thiệt hại nặng nề, làm chậm quá trình bình định của chúng.
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 8 mới nhất

X