Vì sao nông dân Yên Thế lại đứng lên đấu tranh chống Pháp?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Vì sao nông dân Yên Thế lại đứng lên đấu tranh chống Pháp?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Từ giữa thế kỉ XIX, tình trạng sa sút về nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng đã buộc những người nông dân phải bỏ làng đi phiêu tán. Trong đó, một bộ phận kéo lên Yên Thế, tổ chức khai hoang, lập ấp. Sau khi hoàn thành quá trình xâm lược, bước vào thời kì bình định quân sự, Yên Thế trở thành đối tượng bình định của thực dân Pháp. Để bảo vệ cuộc sống của mình, những người nông dân ở đây đã tự động đứng lên đấu tranh
=> Nông dân Yên Thế đứng lên chống Pháp vì muốn chống lại chính sách cướp bóc, bình định của thực dân Pháp, bảo vệ cuộc sống của mình.
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Yếu tố nào quy định khởi nghĩa nông dân Yên Thế là cuộc đấu tranh tự phát?

Yếu tố quy định khởi nghĩa nông dân Yên Thế là cuộc đấu tranh tự phát là mục tiêu đấu tranh.
Khởi nghĩa nông dân Yên Thế đấu tranh với mục tiêu là: đánh Pháp để tự vệ, giành quyền lợi thiết thực, giữ đất, giữ làng.

Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục đích gì?

Nông dân Yên Thế đã đứng lên để bảo vệ cuộc sống của mình. Bổ sung: - Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nhân dân Bắc Kì khó khăn, một bộ phận phải phiêu tán lên Yên Thế, họ sẵn sàng nổi dậy đấu tranh. - Khi Pháp thi hành chính sách bình định, nhân dân Yên Thế đã nổi dậy đấu tranh. => Nông dân...

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) là do

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) là do thiếu sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến với đường lối đúng đắn.

Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương (1885 - 1896)?

Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương (1885 - 1896) là xuất thân của người lãnh đạo.

Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra dài hơn so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời không xuất phát từ lí do nào sau đây?

Phong trào nông dân Yên Thế diễn ra dài hơn so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời không xuất phát từ lí do trình độ tổ chức cao, đã chế tạo được súng trường kiểu Pháp.

Người trở thành thủ lĩnh tối cao của cuộc khởi nghĩa Yên Thế giai đoạn từ năm 1893 đến năm 1897 là:

Người trở thành thủ lĩnh tối cao của cuộc khởi nghĩa Yên Thế giai đoạn từ năm 1893 đến năm 1897 là Đề Thám.

Đến năm 1981, từ Yên Thế, nghĩa quân đã mở rộng hoạt động sang vùng nào?

Đến năm 1981, từ Yên Thế, nghĩa quân đã mở rộng hoạt động sang vùng Phủ Lạng Thương.

Nông dân Yên Thế đứng lên khởi nghĩa chống Pháp là do?

Nông dân Yên Thế đứng lên khởi nghĩa chống Pháp là do chống chính sách cướp bóc và bình định quân sự của thực dân Pháp.

Đến năm 1891, nghĩa quân Yên Thế làm chủ một vùng rộng lớn và mở rộng hoạt động sang:

Đến năm 1891, nghĩa quân Yên Thế làm chủ một vùng rộng lớn và mở rộng hoạt động sang Phủ Lạng Thương

Nguyên nhân chủ yếu nào khiến nông dân Yên Thế đứng lên đấu tranh chống Pháp?

Nguyên nhân chủ yếu khiến nông dân Yên Thế đứng lên đấu tranh chống Pháp là chống lại chính sách cướp bóc, bình định của thực dân Pháp, bảo vệ cuộc sống

đề trắc nghiệm lịch sử 8 mới nhất

X