So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885 - 1896), khởi nghĩa

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885 - 1896), khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) có sự khác biệt căn bản là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885 - 1896) và khởi nghĩa Yên Thế có sự khác nhau về mục tiêu đấu tranh và lực lượng tham gia phong
trào. Cụ thể là:
*Mục tiêu đấu tranh:
- Phong trào Cần Vương: đánh Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến.
- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế: đánh Pháp để tự vệ, giành quyền lợi thiết thực, giữ đất, giữ làng.
=> Mục tiêu đấu tranh cũng quy định tính chất:
- Phong trào Cần Vương mang tính chất là phong trào theo khunh hướng phong kiến mang tính dân tộc sâu sắc.
- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế mang tính tự vệ.
*Lực lượng tham gia:
- Phong trào Cần Vương: văn thân, sĩ phu, nông dân.
- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế: chỉ có nông dân.
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 8 mới nhất

X