Nét nổi bật của phong trào nông dân Yên Thế trong giai đoạn 1884-1892 là

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nét nổi bật của phong trào nông dân Yên Thế trong giai đoạn 1884-1892 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


- Từ năm 1884 đến 1892: nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ ở Yên Thế, chưa có sự chỉ huy thống nhất. Thủ lĩnh có uy tín nhất lúc đó là Đề Nắm. Sau khi Đề Nắm mất, Đề Thám trở thành chỉ huy tối cao của phong trào (đáp án A)
- Từ năm 1893 đến 1908: thời kì nghĩa quân vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở (Đáp án B, D)
- Từ năm 1909 đến 1913: Pháp tập trung lực lượng tổ chức tấn công lên Yên Thế. Trải qua nhiều trận càn liên tiếp, lực lượng nghĩa quân ngày càng hao mòn. Đầu năm 1913, Đề Thám bị sát hại, phong trào tan rã (Đáp án C)
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 8 mới nhất

X