Trắc nghiệm Sử 7 bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Trắc nghiệm Sử 7 bài 2 - Câu hỏi trắc nghiệm bài 2 sử 7 sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu có đáp án giúp bạn ôn tập những kiến thức cần ghi nhớ

Câu 1. Cuộc phát kiến địa lí đầu tiền được tiến hành vào thế kỉ nào?
Câu 2. Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?
Câu 3. Các cuộc phát kiến địa lý chủ yếu hướng về đâu?
Câu 4. Ai là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ?
Câu 5. Ai là người đầu thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới?
Câu 6. Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành trên cơ sở nào?
Câu 7. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu là:
Câu 8. Vì sao người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp của tư bản?
Câu 9. Giai cấp tư sản được hình thành những thành phần nào?
Câu 10. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế, giai cấp ở châu Âu như thế nào?

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2CCâu 7C
Câu 3ACâu 8D
Câu 4CCâu 9A
Câu 5DCâu 10D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X