Trắc nghiệm Sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy

Trắc nghiệm Sử 10 bài 2 - Bộ câu hỏi trắc nghiệm bài 2 sử 10 về xã hội nguyên thủy có đáp án chi tiết giúp bạn nắm vững và ghi nhớ kiến thức.

Câu 1. Khi tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội như thế nào?
Câu 2. Trong quá trình phát triển chung của lịch sử nhân loại, cư dân ở đâu sử dụng công cụ bằng đồng thau sớm nhất?
Câu 3. Khoảng 3000 năm trước đây khi con người sử dụng công cụ bằng sắt đã dẫn đến hệ quả kinh tế là:
Câu 4. Khoảng 3.000 năm trước đây, cư dân nước nào là những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt?
Câu 5. Kết quả nào dưới đây được đánh giá là kết quả lớn nhất của việc sử dụng công cụ bằng kim khí, nhất là đồ sắt?
Câu 6. Tính cộng đồng trong thị tộc được biểu hiện như thế nào?
Câu 7. Khi sản phẩm xã hội dư thừa, ai là người chiếm đoạt của cải dư thừa đó?
Câu 8. Từ bầy người nguyên thủy đến xã hội có giai cấp, loài người phải trải qua các chế độ xã hội nào?
Câu 9. Trong thời kì nào của loài người, phương thức kiếm sống của con người là trồng trọt, chăn nuôi?
Câu 10. Biểu hiện nào dưới đây gắn liền với bộ lạc?
Câu 11. Ý nghĩa lớn nhất của sự xuất hiện công cụ sản xuất bằng kim khí là gì?
Câu 12. Con người nguyên thủy có óc sáng tạo từ khi nào?
Câu 13. Gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc; xã hội phân chia thành giai cấp gắn liền với công cụ sản xuất nào dưới đây?
Câu 14. Khi con người có óc sáng tạo, họ đã:
Câu 15. Cho các dữ liệu:

1. Niên đại cách ngày nay khoảng 1 vạn năm.
2. Công cụ sản xuất bằng đồng thau.
3. Phương thức kiếm sống là trồng trọt, chăn nuôi.
4. Sống theo gia đình.

Đó là thời kì nào của xã hội loài người?
Câu 16. Quá trình chuyển hóa từ bầy người nguyên thủy sang công xã thị tộc mẫu hệ tương ứng với sự chuyển hóa về:
Câu 17. Trong xã hội nguyên thuỷ, sự công bằng và bình đẳng là nguyên tắc vàng vì:
Câu 18. Sống thành từng bầy và sống theo gia đình riêng. Đó là biểu hiện của xã hội loài người thời kì:
Câu 19. Biểu hiện nào dưới đây gắn liền với thị tộc?

đáp án Trắc nghiệm Sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 11A
Câu 2BCâu 12B
Câu 3ACâu 13B
Câu 4DCâu 14C
Câu 5DCâu 15C
Câu 6DCâu 16B
Câu 7BCâu 17A
Câu 8CCâu 18C
Câu 9DCâu 19
Câu 10C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X