Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 7: Tế bào nhân sơ

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 bài 7 gồm các câu hỏi về tế bào nhân sơ giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về Sinh học.

Câu 1. Cho các đặc điểm sau:

(1) Không có màng nhân
(2) Không có nhiều loại bào quan
(3) Không có hệ thống nội màng
(4) Không có thành tế bào bằng peptidoglican

Có mấy đặc điểm là chung cho tất cả các tế bào nhân sơ?
Câu 2. Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo từ:
Câu 3. Vùng nhân của tế bào vi khuẩn có đặc điểm
Câu 4. Tế bào vi khuẩn có chứa bào quan
Câu 5. Tế bào vi khuẩn được gọi là tế bào nhân sơ vì
Câu 6. Người ta chia vi khuẩn ra hai loại là vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn Gram âm dựa vào
Câu 7. Yếu tố nào sau đây không phải là thành phần chính của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
Câu 8. Cho các đặc điểm sau:

(1) Hệ thống nội màng
(2) Khung xương tế bào
(3) Các bào quan có màng bao bọc
(4) Riboxom và các hạt dự trữ

Có mấy đặc điểm thuộc về tế bào nhân sơ?
Câu 9. Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là:
Câu 10. Tế bào vi khuẩn có các hạt riboxom làm nhiệm vụ
Câu 11. Cho các ý sau:

(1) Kích thước nhỏ
(2) Chỉ có riboxom
(3) Bảo quản khôn có màng bọc
(4) Thành tế bào bằng pepridoglican
(5) Nhân chứa phân tử ADN dạng vòng
(6) Tế bào chất có chứa plasmit

Trong các ý trên có những ý nào là đặc điểm của các tế bào vi khuẩn?
Câu 12. Sinh vật nhân sơ bao gồm các nhóm:
Câu 13. Sinh vật dưới có cấu tạo tế bào nhân sơ là :
Câu 14. Những đặc điểm nào sau đây có ở tất cả các loại vi khuẩn:

1. Có kích thước bé.
2. Sống kí sinh và gây bệnh.
3. Cơ thể chỉ có 1 tế bào.
4. Chưa có nhân chính thức.
5. Sinh sản rất nhanh. Câu trả lời đúng là:
Câu 15. Cho các đặc điểm sau:

(1) Chưa có nhân hoàn chỉnh
(2) Không có nhiều loại bào quan
(3) Tế bào chất không có hệ thống nội màng
(4) Thành tế bào được cấu tạo bởi glicogen
(5) Kích thước lớn, dao động từ 1 - 5micrômét.

Có bao nhiêu đặc điểm nói lên cấu trúc của tế bào nhân sơ?
Câu 16. Đặc điểm không có ở tế bào nhân sơ là
Câu 17. Có bao nhiêu đặc điểm dưới đây là chung cho các vi khuẩn?

(1) Chưa có nhân hoàn chỉnh
(2) Đa số là sinh vật đơn bào, một số đa bào.
(3) Kích thước nhỏ, tỉ lệ S/V lớn, chuyển hóa vật chất nhanh chóng.
(4) Tế bào chất chứa bào quan duy nhất là riboxom
Câu 18. Tế bào vi khuẩn có kích nhỏ và cấu tạo đơn giản giúp chúng
Câu 19. Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho các tế bào nhân sơ?
Câu 20. Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho vi khuẩn?
Câu 21. Các thành phần bắt buộc cấu tạo nên tế bào nhân sơ
Câu 22. Cấu tạo chung của tế bào nhân sơ bao gồm 3 thành phần chính là
Câu 23. Các thành phần không bắt buộc cấu tạo nên tế bào nhân sơ
Câu 24. Roi của sinh vật nhân sơ không có đặc điểm nào sau đây
Câu 25. Roi của sinh vật nhân sơ có đặc điểm nào sau đây
Câu 26. Lông của sinh vật nhân sơ có đặc điểm nào giống với roi
Câu 27. Đặc điểm nào chỉ có ở lông của sinh vật nhân sơ mà không có ở roi
Câu 28. Màng nhầy có thành phần:
Câu 29. Màng nhầy có bản chất là:
Câu 30. Một số loại vi khuẩn gây bệnh ở người, bên ngoài thành tế bào còn có lớp vỏ nhầy giúp nó
Câu 31. Ở vi khuẩn màng nhầy có tác dụng:
Câu 32. Nhiều vi khuẩn gây bệnh ở người thường có thêm cấu trúc giúp chúng có thể ít bị bạch cầu tiêu diệt hơn. Cấu trúc đó là
Câu 33. Cấu tạo tế bào vi khuẩn KHÔNG có thành phần nào sau đây?
Câu 34. Gọi là tế bào nhân sơ vì

đáp án Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 7: Tế bào nhân sơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 18B
Câu 2ACâu 19D
Câu 3ACâu 20B
Câu 4BCâu 21B
Câu 5DCâu 22D
Câu 6ACâu 23C
Câu 7DCâu 24C
Câu 8ACâu 25D
Câu 9CCâu 26A
Câu 10DCâu 27D
Câu 11ACâu 28D
Câu 12CCâu 29B
Câu 13ACâu 30C
Câu 14BCâu 31D
Câu 15BCâu 32C
Câu 16ACâu 33B
Câu 17BCâu 34A

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X