Câu nào sau đây không đúng khi nói về bệnh truyền nhiễm

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Câu nào sau đây không đúng khi nói về bệnh truyền nhiễm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X