Tại sao người ta thường dùng thuật ngữ nhân lên thay cho thuật ngữ sinh sản đối

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Tại sao người ta thường dùng thuật ngữ nhân lên thay cho thuật ngữ sinh sản đối với virut?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Người ta thường dùng thuật ngữ nhân lên thay cho thuật ngữ sinh sản đối với virut vì:

- Virut không phải là sinh vật
- Virut chưa có cấu tạo tế bào
- Virut chỉ nhân lên khi ở trong tế bào chủ

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X