Trắc nghiệm Sinh 7 bài 47: Cấu tạo trong của thỏ

Đề trắc nghiệm Sinh 7 bài 47 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững nội dung kiến thức bài Cấu tạo trong của thỏ

Câu 1. Cấu tạo trong của thỏ là

A. Da, hệ cơ quan dinh dưỡng

B. Bộ xương - hệ cơ, các cơ quan dinh dưỡng

C. Các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh và giác quan

D. Da, bộ xương và hệ cơ, các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh và giác quan

Câu 2. Đặc điểm cơ thể nào của thỏ tiến hóa hơn so với ở thằn lằn?

A. Có bộ xương cơ thể

B. Có cơ hoành

C. Hô hấp bằng phổi

D. Thận sau

Câu 3. Hệ tuần hoàn của thỏ

A. Tim 2 ngăn, có 1 vòng tuần hoàn

B. Tim 2 ngăn, có 2 vòng tuần hoàn

C. Tim 3 ngăn, có 2 vòng tuần hoàn

D. Tim 4 ngăn, có 2 vòng tuần hoàn

Câu 5. Hệ hô hấp của thỏ gồm

A. Khí quản, phổi

B. Da, phổi

C. Phế quản, khí quản

D. Khí quản, phế quản và phổi

Câu 6. Răng thỏ có đặc điểm thích nghi với "gặm nhấm" là

A. Có răng nanh nhọn, sắc

B. Răng cửa cong sắc như lưỡi bào

C. Răng hàm kiểu nghiền

D. Cả b và c đúng

Câu 8. Thức ăn của thỏ là

A. Cỏ, rau

B. Thịt

C. Gỗ

D. Ruồi, muỗi

Câu 9. Đặc điểm của hệ bài tiết thỏ

A. Không có bóng đái, nước tiểu ra ngoài cùng phân

B. Thận sau phát triển

C. Bài tiết qua da

D. Thận giữa (trung thận)

Câu 10. Vị trí của tim và phổi

A. Nằm trong khoang ngực

B. Nằm trong khoang bụng

C. Nằm trong hộp sọ

D. Nằm trong cột xương sống

Câu 11. Phát biểu nào dưới đây về thỏ là đúng?

A. Máu đi nuôi cơ thể là máu pha.

B. Có một vòng tuần hoàn.

C. Là động vật biến nhiệt.

D. Tim bốn ngăn.

Câu 12. Ở thỏ, sự thông khí ở phổi thực hiện nhờ sự co dãn

A. cơ liên sườn ngoài và cơ liên sườn trong.

B. cơ liên sườn và cơ Delta.

C. các cơ liên sườn và cơ hoành.

D. cơ hoành và cơ Delta.

Câu 13. Ở thỏ, các phần của não đều phát triển, đặc biệt là

A. bán cầu não và tiểu não.

B. bán cầu não và thùy khứu giác.

C. thùy khứu giác và tiểu não.

D. tiểu não và hành tủy.

Câu 14. Ở thỏ, lồng ngực được tạo thành từ sự gắn kết của

A. xương cột sống, xương sườn và xương mỏ ác.

B. xương sườn, xương đòn và xương mỏ ác.

C. xương trụ, xương đòn và xương quay.

D. xương đòn, đốt sống lưng và xương sườn.

Câu 15. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:Để thích nghi với đời sống "gặm nhấm", thỏ có những thích nghi thể hiện ở các răng cửa ...(1)... và ...(2)... mọc dài, răng hàm ...(3)... còn răng nanh khuyết thiếu.

A. (1): ngắn sắc; (2): thường xuyên; (3): có mấu nhọn

B. (1): cong sắc; (2): thường xuyên; (3): kiểu nghiền

C. (1): cong sắc; (2): không; (3): có mấu dẹp

D. (1): cong sắc; (2): thường xuyên; (3): có mấu nhọn

Câu 16. Ở thỏ, xenlulôzơ được tiêu hóa chủ yếu ở bộ phận nào?

A. Manh tràng.

B. Kết tràng

C. Tá tràng.

D. Hồi tràng.

đáp án Trắc nghiệm Sinh 7 bài 47: Cấu tạo trong của thỏ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 9B
Câu 2BCâu 10A
Câu 3DCâu 11D
Câu 4CCâu 12C
Câu 5ACâu 13A
Câu 6DCâu 14A
Câu 7BCâu 15B
Câu 8ACâu 16A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X